Osma sednica Upravnog odbora Programa sveobuhvatnog razvoja

U četvrtak, 24. februara u Vučitrnu održaće se osma sednica Upravnog odbora Programa sveobuhvatnog razvoja. Na ovoj sednici diskutovaće se o postignutom napretku u odgovrarajućim programskim komponentama i prioritetima za naredni period.  

21.02.2022 - 15:56
Screenshot 7

Program sveobuhvatnog razvoja ima za cilj pružanje sveobuhvatnog paketa podrške za izgradnju opštinskih kapaciteta za strateško planiranje i upravljanje. Ovaj program teži da olakša usklađivanje opština na severu Kosova sa okvirom planiranja na celom Kosovu, da ojača društveni ugovor kroz mobilizaciju civilnog društva i javnog dijaloga, ali i da podstakne integraciju negovanjem lokalno-centralnog i međuopštinskog dijaloga i saradnje. Naglasak se stavlja na konsolidaciju struktura upravljanja i planiranja, kao i na unapređenje manjinskih prava i dugoročne stabilnosti. 

Ovaj projekat finansira Švedska agencija za razvojnu saradnju (SIDA), a zajednički ga sprovode UN-Habitat, PAX, Community Building Mitrovica (CBM) i Nova društvena inicijativa (NSI), i Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja (MŽSPP), Ministarstvo administracije lokalne samouprave (MALS), kao i lokalne vlasti u Leposaviću, Južnoj Mitrovici, Severnoj Mitrovici, Zubinom Potoku, Zvečanu, Srbici i Vučitrnu.