CPP opština Zubin Potok

09.10.2020

Plan za učešće građana (PUG) treba shvatiti kao put za sve građane da iskoriste svoj glas i utiču na odluke koje se tiču njihovog okruženja i kvaliteta života.

Glavni cilj ovog dokumenta je da pomogne i usmeri opštinske uprave u procesu strukturnog uključivanja građana u donošenje odluka. Pored toga, pružiće metodologiju i poslužiće kao sredstvo za praktičnu primenu tehnika za učešće građana, oslanjajući se na najbolje prakse u ovoj sferi.

Plan za učešće građana objedinjuje sve postojeće zakonske procedure koje se odnose na učešće građana na opštinskom nivou, a istovremeno dalje razrađuje pojedine protokole koji će umanjiti mogućnost selektivne odgovornosti.

Plan je prilagođen specifičnim kapacitetima i potrebama opštine Zubin Potok. Kao takav, on treba da podstiče učešće građana i konsultacije sa njima u kreiranju, planiranju, primeni i nadgledanju različitih oblasti politike. Pored toga, Plan pruža konkretne smernice o koracima koje treba preduzeti za postizanje efikasnog angažovanja građana u pomenutim fazama kreiranja politika.

  Preuzmite dokument