CPP-Opšte smernice za učešće građana na lokalnom nivou

09.10.2020

Učešće građana u procesu donošenja i primene lokalnih propisa i drugih instrumenata javnih politika na opštinskom nivou (lokalne strategije, budžeti, planovi itd.) je sastavni deo participativne demokratije. Važno je shvatiti da participativna demokratija nije zamena za predstvničku demokratiju, koja je zasnovana na vladavini prava i slobodnim izborima, već je više u funkciji njene veće efikasnosti.

Shodno tome, participativna demokratija ne obustavlja ustavna i zakonska ovlašćenja opštinskih vlasti u procesu usvajanja i primene lokalnih propisa i drugih instrumenata javne politike, već omogućava vlastima da efikasnije izvršavaju ova ovlašćenja. Zajedno sa predstavničkom demokratijom, participativna demokratija je temelj na kojem se zasniva moderno demokratsko društvo.

  Preuzmite dokument