Zubinpotok1 custom
PYETËSORI I LËVIZSHMËRISË SË QYTETARËVE
Screenshot 7
Img 6716

Për Zubin Potokun

Komuna e Zubin Potokut shtrihet në sipërfaqe prej 333km2 dhe i ka gjithsejt 63 fshatra. Sipas informacioneve në dispozicion, popullata e përgjithshme vlerësohet të jetë 15.200 banorë.

Më gjerësisht