Pravila korišćenja

Za rešavanje Vaših problema sada je dovoljno da popunite zahtev na sajtu www.ezubinpotok.com. Ceo sistem je osmišljen da bi Vama bio na usluzi i kao takav Vam stoji na raspolaganju 24 sata dnevno.

U najkraćem roku dežurne službe javnih preduzeća izlaze na teren.

U roku od 48 sati ćete dobiti odgovor o statusu rešavanja vašeg problema.

Razvoj SISTEM-a 48 pospešuje poziciju naše lokalne samouprave i time nas stavlja daleko ispred ostalih opština što će nam omogućiti privlačenje investicija i otvaranje novih radnih mesta.

SISTEM 48 predstavlja informacioni sistem u kojem se u roku od samo 48 sati rešavaju problemi građana. Služi za bolje upravljanje opštinom i kvalitetnijom kontrolom javnih preduzeća.

Objedinjujući rad svih javnih preduzeća u opštini Sistem 48 omogućava rešavanje problema i zahteva građana, raspolaganje sredstvima na nov, moderan i funkcionalan način zasnovan isključivo na tehničkim podacima i činjenicama.

Sistem je u potpunosti u funkciji građana koji pomoću njega lakše i brže rešavaju problem iz domena komunalnih preduzeća.

Ako želite da Vas referent informiše o statusu podnetog zahteva, ostavite podatke kako bi referent mogao da Vam odgovori (Telefon ili/i e-mail).

Svaki poslati zahtev sadrži odobrenje lica koje je poslalo zahtev da će podaci o ličnosti koje lice šalje biti korišćeni u skladu sa pravilima našeg sajta.