Odeljenje za opštu administraciju

Direktor Odeljenja za opštu administraciju: Dejan Radojković

Kontakt: 028 460 048