Odbornici

Milica Rakić
Srpska lista

Miloš Božović 
Srpska lista

Slaviša Biševac
GI Za Zubin Potok

Staniša Vučinić
Srpska lista

Jovana Obradović
Srpska lista

Uroš Božović
Srpska lista

Zenel Jakupi
LDK

Vera Grubor
GI Za Zubin Potok

Tatjana Vlašković
Srpska lista

Sefer Veseli
PDK

Nikola Jovanović
Srpska lista

Mirjana Vučetić
Srpska lista

Marinko Kasalović
Srpska lista

Krsto Milosavljević
Srpska lista

Dejan Mutavdžić
Srpska lista

Bojan Perović
Srpska lista

 

Ariana Hasani
LDK

 

Skupština opštine

Skupština opštine Zubin Potok je najviši predstavnički organ opštine koji se neposredno bira od strane građana opštine u skladu sa Zakonom o lokalnim izborima. Skupština opštine Zubin Potok ima 19 odbornika. Svi članovi Skupštine opštine imaju ista ovlašćenja i odgovornosti u procesima donošenja odluka. Mandat odbornika Skupštine opštine traje četiri godine.

Skupština opštine ima ovlašćenje da usvaja Statut, Poslovnik o radu, uredbe i odluke neophodne da bi se primenjivale opštinske nadležnosti. Skupština opštine može poveriti određena ovlašćenja njenim odborima, predsedniku opštine i drugim telima i može opozvati preneta ovlašćenje kad god to odluči. Skupština ima svoj budžet.

Skupština opštine bira većinom glasova predsednika Skupštine opštine iz reda odbornika. Glasanje za predsednika Skupštine opštine obavlja se tajnim glasanjem. Predsednik Skupštine opštine bira se na isti mandat kao i odbornici Skupštine. Skupština opštine bira zamenike predsednika skupštine većinom glasova prisutnih odbornika, koji glasaju. Zamenici predsednika pomažu predsedniku da obavlja njegove dužnosti i preuzima dužnosti predsednika, u njegovom odsustvu.

Komisije

Komisija za zajednice

Predsedavajuća: Milica Rakić

Članovi: Arbenita Aliu, Jahir Kamberi, Saniša Vučinić, Labinot Veseli, Rizah Selimi.

Skupština opštine osniva stalnu Komisiju za zajednice koja se bavi rešavanjem problema zajednica koje žive na prostoru opštine Zvečan.

Ova komisija sastoji se od pet (5) članova koji predstavljaju sve zajednice koje žive u opštini.

Sastav komisije za zajednice I njene odgovornosti definiše Skupština opštine uredbom, u skladu sa zakonom.

Komisija za politiku i finansije

Predsedavajući: Nemanja Jakšić

Članovi: Miloš Božović, Krsto Milosavljević, Jovana Obradović, Mira Vučetić. 

Komisijom za politiku i finansije predsedava predsednik Skupštine opštine i njegov stav održavanja zastupljenosti političkih entiteta u Skupštini opštine.

Komisija za politiku i finansije odgovorna je za razmatranje svih pravila, fiskalnih i finansiskih dokumenata, planova i inicijativa uključujući strateškog planiranja, godišnjeg srednjoročnog okvira budzeta, godišnjeg plana nabavke, godišnje uredbe o porezima, taksama i naknadama, godišnjeg internog radnog plana revizije, godišnjeg srednjoročnog budzeta i bilo kakvih promena budzeta tokom fiskalne godine, a takođe i izveštaje od predsednika Skupštine i daje preporuke za delovanje Skupštine opštine.