O Zubinom Potoku

Opština Zubin Potok zauzima površinu od oko 333 km2 i ima ukupno 63 sela. Prema dostupnim informacijama, ukupna populacija se procenjuje na 15.200 stanovnika.

Demografska struktura 

  • Kosovski Srbi: oko 13.900
  • Kosovski Albanci: oko 1.300

Opština ima oko 650 interno raseljenih lica, a 80 čine izbeglice iz Hrvatske. 

Ekonomija 

Ekonomija opštine Zubin Potok uglavnom se oslanja na javni sektor, uz prisustvo ekonomske aktivnosti u oblasti poljoprivrede i malih trgovinskih preduzeća.

Infrastruktura

Opšti status infrastrukture u opštini ocenjeno je kao dobro. Svi glavni putevi koji povezuju sela s gradom su asfaltirani. Grad i sela u Zubinom Potoku povezani su vodovodnim i kanalizacionim sistemima. Napajanje strujom je problematično u udaljenim selima.

Zdravstvo 

Primarni sistem zdravstvene zaštite obuhvata jedan zdravstveni centar i sedam seoskih ambulanti u okviru srpskog sistema. Zdravstveni sektor ima 77 zaposlenih, uključujući doktore, medicinske sestre i pomoćno osoblje.

Naselje Čabra ima jedan dom zdravlja sa dva zaposlena lica, jednim lekarom i jednom medicinskom sestrom, u okviru kosovskog sistema.

Sve zajednice imaju pristup zdravstvenoj zaštiti i svim zdravstvenim ustanovama u oblastima u kojima žive.

Obrazovanje

Postoje tri osnovne škole sa 510  učenika i 51 nastavnikom, jedna srednja škola sa 256 đaka i 46 profesora, i jedan vrtić sa 250 dece i 25 vaspitača. U selu Čabra postoji jedna osnovna škola sa 136 učenika i 13 nastavnika. 

Verski i kulturni objekti

Opština Zubin Potok ima 16 srpskih pravoslavnih crkava, uglavnom iz 14. i 15. veka, i jedan srpski pravoslavni manastir iz 14. veka, koji je renoviran 2003. godine i klasifikovan kao posebna zaštitna zona. U Čabri postoji jedna džamija koja je uništena tokom sukoba, a rekonstruisana je 2003. godine.