Kabinet gradonačelnika

Kontakt: 028 460 048

Uloga gradonačelnika 

Gradonačelnik se bira neposredno na izborima u skladu sa Zakonim o lokalnim izborima. Mandat gradonačelnika traje četiri godine. Mandat gradonačelnika završava se:

 • po završetku njegovog/njenog mandata
 • njegovom/njenom smrću
 • njegovom/njenom ostavkom
 • njegovom/njenom promenom prebivališta u drugu opštinu
 • njegovom/njenom razrešenju dužnosti u skladu sa ovim zakonom
 • pravosnažnom sudskom odlukom koja predsedniku opštine oduzima zakonsko pravo delovanja ili
 • ukoliko on/ona bude osudjen na izdržavanje zatvorske kazne u trajanju od (6) meseci ili više.

Gradonačelnik izvršava sledeće odgovornosti:

 • predstavlja opštinu i deluje u njeno ime
 • predvodi lokalnu samoupravu i njenu upravu i vrši finansijsko upravljanje opštine
 • obavlja sve nadležnosti koje nisu isključivo dodeljene Skupštini opštine i njenim odborima
 • izvršava odluke Skupštine opštine
 • imenuje i otpušta svoje zamenike
 • imenuje i otpušta opštinske direktore
 • organizuje rad i upravlja politikom opštine 
 • predlaže opštinske uredbe i druge akte na odobravanje Skupštine opštine 
 • predlaže opštinski razvoj, regulatore i investicione planove, predlaže godišnji budzet na odobravanje Skupštini opštine i upravlja usvojenim budzetom
 • izveštava pred Skupštinom opštine o ekonomsko-finansijskoj situaciji I sprovodjenju investicionih planova opštine najmanje jednom u svakih šest meseci ili onoliko često koliko to zahteva Skupština opštine I 
 • može zatražiti od Skupštine opštine, samo jednom, da razmotri opštinski akt kada smatra da taj akt krši važeće zakone
 • kosultuje zamenika predsednika opštine za zajednice za pitanja u vezi sa nevećinskom zajednicom i
 • druge aktivnosti koje su njemu/njoj dodeljene od strane Skupštine opštine.