Kabinet gradonačelnika

Kontakt 

028 460 048

Uloga gradonačelnika 

Gradonačelnik se bira neposredno na izborima u skladu sa Zakonim o lokalnim izborima.Mandat gradonačelnika traje četiri godine.Mandat gradonačelnika završava se:

- po završetku njegovog/njenog mandata

- njegovom/njenom smrću

-  njegovom/njenom ostavkom

- njegovom/njenom promenom prebivališta u drugu opštinu

- njegovom/njenom razrešenju dužnosti u skladu sa ovim zakonom

- pravosnažnom sudskom odlukom koja predsedniku opštine oduzima zakonsko pravo delovanja ili

- Ukoliko on/ona bude osudjen na izdržavanje zatvorske kazne u trajanju od (6) meseci ili više.

Gradonačelnik izvršava sledeće odgovornosti:

 • Predstavlja opštinu i deluje u njeno ime
 • Predvodi lokalnu samoupravu i njenu upravu i vrši finansijsko upravljanje opštine
 • Obavlja sve nadležnosti koje nisu isključivo dodeljene Skupštini opštine i njenim odborima
 • Izvršava odluke Skupštine opštine
 • Imenuje i otpušta svoje zamenike
 • Imenuje i otpušta opštinske direktore
 • Organizuje rad i upravlja politikom opštine 
 • Predlaže opštinske uredbe i druge akte na odobravanje Skupštine opštine 
 • Predlaže opštinski razvoj, regulatore i investicione planove, predlaže godišnji budzet na odobravanje Skupštini opštine i upravlja usvojenim budzetom
 • Izveštava pred Skupštinom opštine o ekonomsko-finansijskoj situaciji I sprovodjenju investicionih planova opštine najmanje jednom u svakih šest meseci ili onoliko često koliko to zahteva Skupština opštine I 
 • Može zatražiti od Skupštine opštine, samo jednom, da razmotri opštinski akt kada smatra da taj akt krši važeće zakone
 • Kosultuje zamenika predsednika opštine za zajednice za pitanja u vezi sa nevećinskom zajednicom i
 • Druge aktivnosti koje su njemu/njoj dodeljene od strane Skupštine opštine.
Pax logo Logo projekta Nsi logo