PYETËSORI I LËVIZSHMËRISË SË QYTETARËVE

08.06.2022 - 12:21
Zubinpotok1 custom

UN-Habitat, në bashkëpunim me komunat e Mitrovicës së Veriut, Zveçanit, Zubin Potokut dhe Leposaviqit, është duke bërë hulumtime për përmirësimin e kushteve të pjesëmarrësve në trafik. Për të marrë informacion më të saktë mbi zakonet e popullatës në lidhje me lëvizshmërinë, ky pyetësor është hartuar si pjesë e aktiviteteve të kryera në fazën e hulumtimit. Ju lutemi plotësoni pyetësorin e mëposhtëm. Do t'ju duhen deri në 5 minuta për të plotësuar këtë pyetësor, i cili është anonim. Faleminderit për kohën tuaj.Programi Gjithëpërfshirës i Zhvillimit zbatohet nga UN-Habitat, PAX dhe CBM dhe financohet nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Ndërkombëtar për Zhvillim.

Link: https://www.surveymonkey.com/r/CRFFNJH