Zyra për komunitete dhe kthim

Shef i Zyrës për Komunitete dhe Kthim: Qerkin Veseli