Zëvendës kryetari

Latinka Utvić kryen detyrën e Nënkryetarës së Komunës së Zubin Potokut që nga viti 2013. Ajo lindi në 1972 në fshatin Dobroshevinë, komuna e Zubin Potokut. Me profesion është juriste e diplomuar. 

Kontakti: 028 460 048

Roli i nënkryetarit

Nënkryetari emërohet dhe shkarkohet nga detyra nga ana e Kryetarit të Komunës. Me kërkesë të Kryetarit të Komunës, Nënkryetari i Komunës ndihmon Kryetarin e Komunës në kryerjen e funksioneve ekzekutive dhe vepron në emër të tij në mungesë të tij/saj.