Pamjet e Zubin Potokut

Manastiri i Dubok Potokut ndodhet në Komunën Zubin Potok, afër fshatit Pridvorica. I përket Dioqezës së Rashkës-Prizrenit të Kishës Ortodokse Serbe, ndërsa kisha e manastirit përfaqëson një pronë kulturore të paluajtshme si monument kulturor. Manastiri i Dubok Potokut ndodhet në pjesën origjinale të së njëjtës rrjedhë, midis fshatrave Dobroshevinë dhe Ҫitluk, në anën veriore të Ibrit, rreth 3 km në veri të Zubin Potok.

Liqeni i GazivodesFirma e Beogradit Hidrotehnika-Hidro energetika ngriti një nga digat më të mëdha me një bazë balte në Evropë në zonën e fshatit Gazivode gjatë periudhës 1973 deri në 1977, sipas projektit të kompanisë "Energo projekt" nga Beogradi. Mbi liqen shtrihen malet e Mokra Gorës, rrezë së cilës ndodhet Manastiri i lumit të Zi dhe Rogozno. Liqeni është i gjatë 24 kilometra, lartësia e digës është 107 metra thellësi 460 metra e gjerë dhe 408 metra e gjatë. Qëllimi kryesor i këtij liqeni është vaditja e Rrafshit të Kosovës, por ka një hidrocentral të vendosur me të njëjtin emër. Kanalet marrin ujë të Gazivodës nga uji në Liqenin e Graçanikut dhe përdoren për furnizimin e qytetit të Prishtinës. Uji nga ky hidrocentral u shfrytëzua edhe për ftohjen e nevojshme në Termocentralin e Obiliqit.

Mokra GoraMaja më e lartë e malit Mokra Gora është 2154 metra lartësi. Përgjatë malit shtrihet Liqeni Gazivode, i cili u krijua para ndërtimit të lumit Ibër. Karakterizohet nga një natyrë pothuajse e paprekur. Nuk ka pasur asnjë kontroll të shpyllëzimit vitet e fundit, kështu që zona të mëdha janë tërësisht të zhveshura nga prerjet e paligjshme.