Zgjedhjet lokale 2017

Zgjdhjet për Kuvendin Komunal

Numri i votuesve të regjistruar në listat e votuesve  8,400

Numri i votuesve që kanë votuar në çdo vendvotim 3,819

Numri i votuesve i cili ka votuar jashta vendvotimeve (me kusht, me invaliditet dhe me postë elektronike) 74

Votuesit që kanë votuar  (në përqindje 46.34%

Numri i fletëvotimeve të pranuara 3,407

Numri i fletëvotimeve jo-valide 480

Numri i fletëvotimeve të zbrazëta  6

 

EMRI I PARTIES POLITIKE

NUMRI I VOTAVE

 

PËRQINDJA

 

NDARJA E ULËSEVE

29 SRPSKA LISTA

2,445

71.76%

13

24 GI GRAÐANSKA INICIJATIVA ZA ZUBIN POTOK

408

11.98%

2

47 LDK - LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS

285

8.37%

2

94 PDK - PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS

142

4.17%

1

10 LËVIZJA VETËVENDOSJE!

127

3.73%

1

 

29 SRPSKA LISTA

 

EMRI MBIEMRI

GJINIA

NUMRI I VOTAVE

NEMANJA JAKŠIĆ

M

2,445

MILOŠ BOŽOVIĆ

M

250

NIKOLA JOVANOVIĆ

M

213

UROŠ BOŽOVIĆ

M

191

KRSTO MILOSAVLJEVIĆ

M

179

DEJAN MUTAVDŽIĆ

M

174

MIRJANA VUČETIĆ

F

150

JOVANA OBRADOVIĆ

F

145

BOJAN PEROVIĆ

M

138

MARINKO KASALOVIĆ

M

138

TATJANA VLAŠKOVIĆ

F

135

STANIŠA VUČINIĆ

M

122

MILICA RAKIĆ

F

57

24 GI GRAÐANSKA INICIJATIVA ZA ZUBIN POTOK

 

EMRI MBIEMRI

GJINIA

NUMRI I VOTAVE

SLAVIŠA BIŠEVAC

M

408

VERICA GRUBOR

F

56

 

47 LDK - LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS/DEMOKRATSKI SAVEZ KOSOVA

 

EMRI MBIEMRI

GJINIA

NUMRI I VOTAVE

AGIM HASANI

M

285

ARIANA HASANI

F

51

 

94 PDK - PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS/ DEMOKRATSKA PARTIJA KOSOVA

 

EMRI MBIEMRI

GJINIA

NUMRI I VOTAVE

SEFER VESELJI

M

142

 

10 LËVIZJA VETËVENDOSJE!/ POKRET SAMOOPREDELJENJE

 

EMRI MBIEMRI

GJINIA

NUMRI I VOTAVE

VEDAT MEHMETI

M

127

 

ZGJEDHJET PËR KRYETAR TË KOMUNËS 2017 

Numri i votuesve të regjistruar në listat e votuesve   8,400

Numri i votuesve që kanë votuar në çdo vendvotim 3,819

Numri i votuesve i cili ka votuar jashta vendvotimeve (me kusht, me invaliditet dhe me postë elektronike) 146

Votuesit që kanë votuar  (në përqindje) 47.20%

Numri i fletëvotimeve të pranuara 3,370

Numri i fletëvotimeve jo-valide 186

Numri i fletëvotimeve të zbrazëta  337

 

KANDIDATI

 

SUBJEKTI POLITIK

 

NUMRI I VOTAVE

 

PËRQINDJA

STEVAN VULOVIĆ

29 SRPSKA LISTA

2,691

79.85%

SLAVIŠA BIŠEVAC

24 GI GRAÐANSKA INICIJATIVA ZA ZUBIN POTOK

679

20.15%