Drejtoria për shërbime, siguri dhe gjendje të jashtëzakonshme

Departamenti i Shërbimeve Lokale, Sigurisë dhe Emergjencës nuk është formuar.