Drejtoria për informim dhe teknologjinë informative- IT

Departamenti i Informacionit dhe Teknologjisë informative - IT nuk është formuar.