Drejtoria për buxhet dhe financa

Drejtoresha e Departmentit për Buxhet dhe Financa: Katica Radomirović

Kontakti: 028 460 048