Drejtoria për administratë të përgjithshme

Drejtor për administratë të përgjithshme: Dejan Radojkovic

Kontakti: 028 460 048