Koronavirus
Një rast i ri i infeksionit në komunitetet serbe
Sunjog
Pare dinari

Për Zubin Potokun

Komuna e Zubin Potokut shtrihet në sipërfaqe prej 333km2 dhe i ka gjithsejt 63 fshatra. Sipas informacioneve në dispozicion, popullata e përgjithshme vlerësohet të jetë 15.200 banorë.

Më gjerësisht
Pax logo Logo projekta Nsi logo